Successieplanning

Niemand staat er graag bij stil, maar het is wel nuttig om nu al even na te denken over je overlijden. Door proactief je nalatenschap te beheren en aan successieplanning te doen, kan je de erfbelasting voor je erfgenamen namelijk verlichten.

Je wil je gezin na je overlijden niet voor onaangename verrassingen zetten. Daarom neemt Finaid je vermogen onder de loep en bekijkt de mogelijkheden om dit voordelig en efficiënt over te dragen aan je geliefden. Dat kan met een huwelijkscontract, een testament, een schenking, …

iStock-932278678.jpg

Waarom starten met successieplanning?

Het is logisch dat je je successieplanning op de lange baan schuift. Toch adviseren we om je erfenis nu al te regelen. Zo kan je zelf bepaalde erfgenamen aanduiden en latere conflicten voorkomen. Bovendien help je hen om hoge successierechten te vermijden.

Gaat je vermogen later naar je kinderen? Bij je overlijden investeerden ze waarschijnlijk zelf al in een eigen huis. Door aan successieplanning te doen, schuif je een deel van je vermogen al eerder door, op het moment dat zij zo’n extra duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Administratieve hulp na een overlijden

Na je overlijden of dat van je partner, moet een aangifte gebeuren van de nalatenschap. Hiervoor heb je wettelijk vier maanden vanaf het moment van overlijden. Tijdens deze periode helpt Finaid je, zodat je naasten zich niet moeten bezig houden met de administratieve rompslomp.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de tarieven voor erfbelasting?

De erfbelasting hangt af van de verwantschap met de overledene, de omvang van de erfenis en het gewest waar de overledene woonde. Bij erfgenamen in rechte lijn en huwelijkspartners wordt ook een onderscheid gemaakt tussen roerende en onroerende goeden. Bij een nettobedrag tot en met € 50.000 ligt de erfbelasting op 3 %. Bij bedragen tussen € 50.000 en € 250.000 wordt 9 % successierechten aangerekend. Vanaf € 250.000 stijgt het percentage naar 27 %. Bij andere erfgenamen ligt de erfbelasting hoger. Om de successierechten te verlagen, is het nuttig om aan successieplanning te doen.

Wat zijn de mogelijkheden voor successieplanning?

Je hebt meerdere opties voor successieplanning. Met een huwelijkscontract bevoordeel je je partner. Wil je zelf bepaalde personen als erfgenaam aanduiden? Dan stellen we een testament voor. In dit geval kan ook een schenking. Dan draag je bepaalde goederen bij leven al over. Maak gerust een afspraak, dan bespreken we samen de verschillende formules.

Mijn partner en ik wonen samen, maar zijn niet getrouwd. Komt hij/zij in aanmerking als erfgenaam?

Je feitelijk samenwonende partner heeft geen enkel erfrecht. Zijn jullie wettelijk samenwonend? Dan erft je partner enkel het vruchtgebruik van de woning waar jullie woonden en de inboedel. Het erfrecht is dus beperkter dan bij huwelijkspartners. Wanneer je je samenwonende partner (meer) voordelen wil toekennen, ga je het best over tot successieplanning.

Wat doe ik met mijn vastgoed?

Als je je vastgoed wil opnemen in je successieplanning, stellen we een schenking voor. In dat geval betaal je een schenkbelasting. Die tarieven liggen lager dan bij erfbelasting.

Wil je werk maken van successieplanning? Finaid plaatst jouw wensen voorop en helpt je met een goede voorbereiding.