pensioen en belastingen

Meer pensioen en de gevolgen voor je IPT

Vorig jaar verhoogde de overheid het wettelijk pensioen voor zelfstandigen. Deze verhoging heeft een impact op jouw Individuele Pensioentoezegging  of IPT en dit met terugwerkende kracht tot in 2021. Hieronder lees je er meer over. Heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact op met het team van Finaid.be.

Ben je een zelfstandige met een vennootschap dan kan je  ook een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Dat is fiscaal voordelig omdat de vennootschap de premies kan aftrekken als beroepskost. Je moet wel de 80% regel respecteren. Die legt op dat de som van je wettelijke pensioen en je aanvullend pensioen in de tweede pijler, zoals de IPT en de VAPZ, niet meer mag bedragen dan 80% van je bruto belastbaar inkomen.

Wettelijk pensioen

Tot de publicatie van de richtlijn van de belastingadministratie (31 maart dit jaar) werd het wettelijk pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders immers geraamd op 25% van de bruto jaar bezoldiging. Sinds de circulaire van 31 maart wordt die geraamd op 50%, en dit voor de gepresteerde jaren als zelfstandige vanaf 2021. De richtlijn geldt voor aanslagjaar 2022 en heeft dus betrekking op de premies gestort in 2021.

Geen verworpen uitgave

Omwille van de onduidelijkheid en onzekerheid rond de richtlijnen van de belastingadministratie, werd een addendum gepubliceerd  met als doel duidelijkheid te scheppen omtrent de aanslagjaren 2022 en 2023. Indien men aan bepaalde voorwaarden voldoet, zal de teveel betaalde premie in 2021 en 2022 niet als verworpen uitgave worden beschouwd. De rekening ‘over te dragen kosten’ moet hiervoor wel gebruikt worden. Het excedent (bedrag boven de wettelijke limiet) zal dan dienen als voorschot op de te betalen premie voor het volgende jaar.

Reconstitutiekrediet/bulletlening

Samen met de VAPZ blijft de IPT een mooi instrument om op aan pensioenopbouw te doen. Bovendien zijn er nog andere voordelen in de IPT. Je overweegt misschien een grote verbouwing aan je gezinswoning of een aankoop van een appartement als tweede verblijf. Het is dan een goed idee om een bulletlening via je IPT (Individuele Pensioentoezegging) te onderschrijven. 

Bij een bulletlening betaal je enkel de intresten terug en het kapitaal van je krediet betaal je op de eindvervaldag in één keer terug met je IPT.

 IPT: wat zijn de voordelen?

– Je vennootschap stort regelmatig premies in je IPT. In principe moet je wachten tot je pensioen om het kapitaal op te trekken, maar op die manier profiteer je vervroegd van je IPT.

–  Je geniet privé een belastingvoordeel via de betaalde intresten (binnen het stelsel van de federale gewone intrestaftrek).

– Jouw vennootschap kan de premies voor je IPT aftrekken als beroepskost (mits naleving van de 80%-regel).

– Omdat je geen kapitaalsaflossing doet, kan je de middelen die je normaal zou aanwenden om de lening af te betalen gebruiken om te investeren in je onderneming.

–  Je kunt zowel voor je krediet als voor je IPT bij een verzekeraar terecht en hoeft dus niet bij de bank langs te gaan.

– Deze mogelijkheid geldt voor vastgoed binnen de Europese Economische Ruimte, dus ook voor je vakantiehuis in Frankrijk, Spanje of Italië.

Wil je meer weten over de IPT, aarzel niet om contact op te nemen met de specialisten van Finaid.be.

Nog vragen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.
Je zal ervan versteld staan wat we voor jou kunnen betekenen.