Uit een marktstudie blijkt dat meer dan de helft van de werknemers en zelfstandigen geïnteresseerd is in een verzekering gewaarborgd inkomen. Toch gaven 4 van de 10 ondervraagden aan dat zij de verzekering gewaarborgd inkomen nauwelijks kennen.  Dus tijd voor meer tekst en uitleg van de specialisten van Finaid.be.

De meest gekende verzekering gewaarborgd inkomen verzekert het loon van de zaakvoerder of de zelfstandige na een ongeval (privé of professioneel) of bij ziekte. Doorgaans is er een wachttijd van een maand (kan ook langer zijn) en moet er minstens 25% arbeidsongeschiktheid zijn.  Stel dat je geen dergelijke verzekering hebt, dan val je als gezinshoofd terug op 66,20 euro per dag, als alleenstaande is het 52,72 euro per dag en als samenwonende 40,43 euro per dag. En dit vanaf de 8e dag en 6 dagen per week.

Verzekering gewaarborgd inkomen: voorbeeld

Filip (40 jaar) is schrijnwerker, hij woont samen met zijn partner, ze hebben geen kinderen. Tijdens de vakantie krijgt hij een zwaar ongeval. Een volledige revalidatie zal zowat negen maanden duren, schatten de dokters. Van het RIZIV krijgt Filip als samenwonende een bruto-uitkering van 970,32 euro (24 x 40,43 euro) per maand, een dramatisch verschil met zijn inkomen vóór het ongeval. Gelukkig sloot Filip een verzekering gewaarborgd inkomen van 24.000 euro op jaarbasis af.  In plaats van 970,32 euro per maand ontvangt hij nu 2.970,32 euro.

Werknemers

Ook voor werknemers is een verzekering gewaarborgd inkomen via Finaid.be nuttig. Is een loontrekkende of werknemer enkele dagen, een week tot maximum een maand ziek, dan is er geen probleem. Dan wordt zijn loon gewoon verder betaald. Maar de problemen komen er vanaf de 2e maand en bij langdurige ziektes.

Dan betaalt de wettelijke ziekteverzekering tijdens het eerste jaar een uitkering ten belope van 60% van het brutoloon. Voor velen is dit niet voldoende om de levenstandaard te behouden, temeer omdat er op de berekening van het vervangingsinkomen van 60% een plafond bestaat van om en bij de 45.000 euro brutoloon (60% van 45.000 euro brutoloon = 27.000 euro op jaarbasis).

Veel werknemers verdienen meer dan dit plafond en vallen dus bij ziekte of arbeidsongeschiktheid terug op minder dan 60% van hun bruto-inkomen. In vele gevallene betekent dit voor de betere verdieners 40 à 45% van hun bruto-inkomen. Hierdoor geraken er veel in de financiële problemen.

Een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ voor werknemers kan hier de oplossing zijn. Wel dient hieraan toegevoegd te worden dat met deze verzekering niet alle problemen opgelost worden. Deze verzekering biedt geen 100% loonbehoud, maar wel 70 à 80%. Dat is bijna het dubbele van wat sommigen zouden krijgen van de wettelijke ziekteverzekering.

Loyalty

Zo’n verzekering is relatief goedkoop als je dit vergelijkt met andere extralegale voordelen of verzekeringen.  Een jaarpremie kost gemiddeld 350 euro per werknemer. Misschien een ‘tip’ om een werknemer aan boord te houden. Loontrekkenden kunnen ook individueel een verzekering afsluiten.

Heb je nog vragen of wil je de verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten? Neem dan vandaag nog contact op met de specialisten van Finaid.be.

Nog vragen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.
Je zal ervan versteld staan wat we voor jou kunnen betekenen.