pensioen en belastingen

Pensioenen: hoe worden die belast?

Hoe wordt je wettelijk pensioen belast? Heb je een aanvullend pensioen via je werkgever of tekende je in op een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) ?Hoeveel belastingen je daarop moet betalen, hangt af van de formule. De specialisten van Finaid.be zochten het voor je uit.

Dankzij een complex systeem van belastingverminderingen wordt een wettelijk pensioen minder zwaar belast dan een loon. Voor pensioenen (en andere vervangingsinkomsten) is er altijd een basisbelastingvermindering van 1.886,,89 euro. Dat bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting. Ook kan een aanvullende vermindering tot maximaal 388,21 euro worden toegekend, afhankelijk van hoe hoog je inkomen is. Dankzij die verminderingen betaalt een gepensioneerde die geen andere inkomsten heeft dan een pensioen van niet meer dan 16.690 euro geen belastingen. Bij een hoger pensioen of de combinatie van een pensioen met andere inkomsten daalt de aanvullende vermindering in verhouding tot de hoogte van je inkomen.

Pensioenen: groepsverzekering via werkgever

Met een groepsverzekering of pensioenfonds kunnen werknemers via hun werkgever of bedrijf een aanvullend pensioen(kapitaal)  opbouwen. Dat noemt men de ‘tweede  pensioenpijler’. Die staat los van het wettelijke pensioen (de ‘eerste pensioenpijler’) en van het pensioensparen (de ‘derde pensioenpijler’).Het kapitaal dat je bijeen spaart via de tweede pensioenpijler wordt belast in de personenbelasting.

Pensioenen: belasting op kapitaal of rente

Hoewel bij het einde van het contract de keuze wordt geboden tussen een aanvullend pensioenkapitaal of een maandelijkse rente, kiest de overgrote meerderheid voor het kapitaal. Een mogelijke verklaring is de fiscaliteit: rentes zijn belastbaar tegen het progressieve tarief (tot 50 procent plus gemeentebelasting), terwijl een kapitaal wordt belast tegen een vlak tarief.

Het belastingtarief op het kapitaaldeel dat opgebouwd is met werkgeversbijdragen hangt af van het moment waarop dat kapitaal wordt uitbetaald. Het laagste tarief bedraagt 10 procent en is er voor wie een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft of actief bleef tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Die ligt vandaag nog op 65 jaar, maar in 2025 wordt dat 66 jaar en in 2030 67 jaar. Om na te gaan of iemand tot aan de wettelijke pensioenleeftijd effectief actief’ bleef, wordt naar de laatste drie jaar voor de pensioenleeftijd gekeken. Toch betekent dat niet noodzakelijk dat er tijdens die periode effectief werd gewerkt. Periodes van bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit, werkloosheid (ook SWT), verlof om dwingende redenen of onbetaald verlof (beperkt tot 10 dagen per kalenderjaar) worden gelijkgesteld.

Pensioenen: leeftijd en professionele loopbaan

Wie niet actief bleef tot de wettelijke pensioenleeftijd en ook geen beroepsloopbaan van 45 jaar heeft, zal meer belastingen betalen. Hoe jonger, hoe hoger de eindbelasting: 20 procent vanaf 60 jaar, 18 procent vanaf 61 jaar en 16,5 procent vanaf 62 tot 64 jaar. Een uitzondering zijn mensen die een volledige beroepsloopbaan (45 loopbaanjaren) hebben.

Het deel van het kapitaal met werknemersbijdragen betaald na 1993 wordt belast tegen 10 procent  bij een uitkering vanaf 60 jaar. De andere stortingen worden tegen 16,5 procent belast.

Behalve de personenbelasting en de gemeentebelastingen zijn er ook nog een RIZIV-bijdrage van 3,55 procent op het brutobedrag en een solidariteitsbijdrage (van 0 tot 2 procent) verschuldigd.

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW)

Werknemers die geen groepsverzekering of pensioenfonds hebben (of slechts een beperkte variant), kunnen bijdragen storten in een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW). Hier gelden bij de eindbelasting dezelfde regels als bij de groepsverzekering.

Wil je als loontrekkende meer weten over aanvullende pensioenverzekeringen of hoe je bij uitkering van het kapitaal belast wordt, aarzel niet om contact op te nemen met de specialisten van Finaid.be.

Bron: De Tijd

Nog vragen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.
Je zal ervan versteld staan wat we voor jou kunnen betekenen.