verzekering gezondheidszorg

Verzekering en je gezondheid: beter voorkomen dan genezen

Loont het de moeite waard om een verzekering te onderschrijven voor je gezondheid? Een gezondheidsverzekering komt tussen bij een ziekte en na een ongeval. Contacteer vrijblijvend het team van Finaid.be en kom meer te weten of de verzekering van je gezondheidsrisico’s en de dure behandelingen.

De hospitalisatieverzekering is ver uit de meest gekende gezondheidsverzekering. 8 op de 10 Belgen hebben er één.

Uit de studie van Assuralia, het overkoepelend orgaan van de verzekeringsmaatschappijen in België, blijkt trouwens dat de Belg zich maar bitter weinig bewust is van de financiële gevolgen (de kost te zijnen laste) van een aantal medische behandelingen. De tussenkomst door de sociale zekerheid/het ziekenfonds wordt zeer vaak te hoog ingeschat. De studie omvatte een kleine kennistest waaruit blijkt dat slechts een derde van de bevolking zich bewust is van de hoge kosten die gezondheidszorg voor hem meebrengt. Verontrustend als men weet dat vandaag – na aftrek van sociale zekerheid en verzekeringen – 19% van de 50,8 miljard euro gezondheidsuitgaven (cijfers 2019) ten laste van de patiënt blijft, dus ongeveer 9,5 miljard euro. 68% hiervan betreft ambulante kosten; omgerekend betekent dit dat er jaarlijks een gemiddelde kost is voor elke Belg van 567 euro per jaar voor ambulante kosten.

Verzekering en ambulante zorgen

Ambulante zorgen zijn medische en paramedische zorgen die, los van enige hospitalisatie, meestal buiten het ziekenhuis plaatsvinden. Een verzekering ambulante kosten voorziet bijvoorbeeld in vergoedingen voor geneesmiddelen, raadplegingen, soms tandzorg, bril of lenzen, hoorapparaten, kiné, osteopaat, psycholoog, enz. … 75% van de Belgen vindt zo’n verzekering dan ook zeer nuttig, wetende dat slechts 1 op de 7 Belgen een verzekering ambulante zorgen heeft..

Verzekering en je tanden: 4 op de 5 Belgen zijn niet ingedekt

Idem dito wat de tandverzekering betreft. 1 Belg op 5 heeft al een tandverzekering. Kosten van tandimplantaten, kronen en orthodontie baren de Belgen veel zorgen. Helemaal onlogisch is dat niet, als je weet dat bijvoorbeeld het plaatsen van een beugel bij een 12-jarig kind zo’n 2.500 tot 3.000 euro kost. Weliswaar komt het ziekenfonds voor ruim 1.000 euro tussen in de kosten, maar die tegemoetkoming is onvoldoende om het totale kostenplaatje te dekken. Idem voor het  plaatsen van een kroon ( om en bij 750 euro) of een implantaat (om en bij 2.000 euro), waarvan bijna de volledige prijs ten laste is van de patiënt.

In principe dekt de tandzorgverzekering alle zorgen die je nodig hebt voor een gezond gebit. Denk daarbij aan preventieve zorg (jaarlijkse controle, verwijdering tandsteen…), maar ook aan  het trekken en vullen van tanden, orthodontie, het plaatsen van kronen, implantaten of parodontologie.

Verzekering en langdurige ziekte

Als we de studie van Assuralia  nalezen maken de meeste mensen zich zorgen over de kostenposten inzake medische behandeling bij langdurige ziektes zonder over het inkomstenverlies te spreken. Daarvoor dient de verzekering gewaarborgd inkomen die een zelfstandige en een particulier (eventueel via zijn werkgever) kan afsluiten.

Is een loontrekkende of werknemer enkele dagen, een week tot maximum een maand ziek, dan is er geen probleem. Dan wordt zijn loon gewoon verder betaald. Maar de problemen komen er vanaf de 2e maand en bij langdurige ziektes.

Dan betaalt de wettelijke ziekteverzekering tijdens het eerste jaar een uitkering ten belope van 60% van het brutoloon. Voor velen is dit niet voldoende om de levensstandaard te behouden, temeer omdat er op de berekening van het vervangingsinkomen van 60% een plafond bestaat van om en bij de 45.000 euro brutoloon (60% van 45.000 euro brutoloon = 27.000 euro op jaarbasis). Veel werknemers verdienen meer dan dit plafond en vallen dus bij ziekte of arbeidsongeschiktheid terug op minder dan 60% van hun bruto-inkomen. In vele gevallen betekent dit voor de betere verdieners 40 tot 45% van hun bruto-inkomen. Hierdoor geraken er velen in de financiële problemen zonder rekening te houden met de zware medische kosten die slechts gedeeltelijk terugbetaald worden. 

Bron: Assuralia

Nog vragen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.
Je zal ervan versteld staan wat we voor jou kunnen betekenen.