Verzekering en de erfbelastingen. Er is heel wat te winnen.

Er is heel veel te winnen met een verzekering bij overlijden

Weet je hoeveel erfbelastingen je erfgenamen zullen betalen de dag dat je er niet meer bent? De erfenissimulator op www.wikifin.be rekent dit voor je uit. Je moet gewoon de verschillende stappen van het programma volgen en online rekent de erfenissimulator uit hoeveel erfbelastingen zullen moeten betaald worden. Een verzekering bij overlijden kan je erg veel geld besparen. Voor meer informatie contacteer je de specialisten van finaid.be.

De grootte van de belastingen hangt af van de verwantschap met de overledene, de regio waar de overledene woont en uiteraard de grootte van het vermogen. Hoe meer vermogen, hoe meer erfbelastingen.

Je erft bijvoorbeeld in Vlaanderen als enige erfgenaam van je moeder, die op 75-jarige leeftijd overleden is, een vermogen van 500.000 euro (Deze erfenis bestaat uit 300.000 euro onroerende goederen, en uit 200.000 euro roerende goederen), dan betaal je 48.000 euro erfbelasting.

Stel dat jij en je neef van een oom erven, die op 68- jarige leeftijd een erfenis van 500.000 euro aan roerende goederen nalaat., dan krijgen jullie elk  250.000 euro. Dank je wel oom, maar vergeet in dit geval niet dat jij en je neef elk 130.250 euro ( 260.600 euro in totaal) erfbelastingen zullen betalen.

Verzekering voor overlijden

Willen de erfgenamen het maximum overhouden van een erfenis, dan sluiten ze best op hun naam een overlijdensverzekering ten belope van het bedrag van de erfbelastingen af met de erflater als verzekerde. Op die manier zullen de erfgenamen  veel geld winnen.

Een voorbeeldje maakt het je duidelijk. Neem het voorbeeld van de neven. Stel nu dat de oom, die geen rechtstreekse erfgenamen heeft, aan financiële planning gedaan had en de neven 18 jaar geleden aanraadde om een tijdelijke overlijdensverzekering te onderschrijven voor een looptijd van 20 jaar en met hem als verzekerde (hij was toen 50 jaar), dan zou elke neef per jaar (taksen en kosten inbegrepen) een premie van om en bij 1.100 euro betaald hebben of na 18 jaar om en bij de 20.000 euro. Als je dit vergelijkt met de 130.250 euro erfbelastingen. Dat is een aanzienlijke besparing van meer dan 80%.

Overlijdensdekking

Het loont dus de moeite waard om eventjes stil te staan bij je nalatenschap. Via www.wikifin.be kan je op een eenvoudige manier berekenen hoeveel de erfbelastingen zullen bedragen. Neem contact op met de specialisten van finaid.be. Vrijblijvend maakt het team van Kevin De Vleeschouwer een offerte op voor een overlijdensdekking ten belope van de erfbelastingen.  

Bron: April/Inzicht (Aquilae)   

Nog vragen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.
Je zal ervan versteld staan wat we voor jou kunnen betekenen.