verzekering

Verzekering tegen faling van zakelijke klanten

Wat gebeurt er als één van je zakelijke klanten wegens faillissement niet meer de openstaande facturen kan betalen? In economisch woelige tijden is dit niet denkbeeldig. Een kredietverzekering brengt hier soelaas. De specialisten van Finaid.be leggen uit wat die verzekering precies inhoudt.

De kredietverzekering is een verzekering die bestaat uit drie basiselementen: bedrijfs- of kredietinformatie, incasso en dekking.

Verzekering en zekerheid

De kredietverzekeraars beschikken over een zeer uitgebreide databank van bedrijven. Op die manier kunnen zij een juiste inschatting maken van het kredietrisico van je afnemers en wordt er een kredietlimiet per afnemer vastgelegd. Met andere woorden, de kredietverzekeraar volgt de financiële situatie van je afnemer op, zodat jij je 100% kan focussen op je corebusiness. Het is immers belangrijk om te weten met welke afnemer je in zee gaat.

Kredietverzekering

Betaalt je klant niet? Dan draag je de openstaande vorderingen op deze klant aan de kredietverzekeraar over, die de schulden via zijn incassodiensten probeert te recupereren. Stet dat dit niet lukt of de klant gaat failliet, dan keert de kredietverzekering tot een vastgestelde limiet die afgesproken is in het verzekeringscontract een schadebedrag uit. Dat kan gaan tot 85%-95% van het factuurbedrag. Op die manier zorg je ervoor dat een failliete klant of wanbetaler niet aan je winst, cash of nieuwe investeringsmiddelen knaagt. De kredietverzekering komt enkel tussen bij transacties met bedrijven.

Verzekering en de premie

De premie is afhankelijk van de omzet van je bedrijf (hoe hoger, hoe lager de premievoet), de door je bedrijf toegestane betalingstermijn (hoe korter, hoe goedkoper), de economische, de lokale betalingsmodaliteiten en de politieke situatie in de landen waar je afnemer actief is en uiteraard de sector (bv. horecasector is duurder dan de chemiesector). 

Wil je meer weten over de kredietverzekering, aarzel niet om met ons kantoor contact op te nemen. De kredietverzekering zorgt ervoor dat je bedrijf over voldoende werkkapitaal blijft beschikken ondanks wanbetalers en niet in liquiditeitsproblemen komt. Zeker in tijden waar er veel faillissementen te verwachten zijn, loont het de moeite om een kredietverzekering af te sluiten

Nog vragen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.
Je zal ervan versteld staan wat we voor jou kunnen betekenen.