Verzekering en
de online veiligheid
van je bedrijf

Om de 11 seconden is er wereldwijd een cyberaanval. In België is het om de 17 seconden. De vraag is al langer niet meer:’ hoe de groot is het risico dat mijn bedrijf slachtoffer wordt’, maar eerder  ‘wanneer’ wordt mijn bedrijf slachtoffer. Sluit een verzekering tegen cyberaanvallen af, want de gevolgen van een dergelijke aanval kunnen aanzienlijk zijn.

Een cyberaanval kan bijzonder vervelend zijn. Op velerlei vlakken. Denk maar aan het tijdverlies bij het oplossen van het incident, de technische werkloosheid, het verlies van geloofwaardigheid bij klanten en het financieel verlies… De geleden schade loopt gemakkelijk tot enkele tienduizenden euro’s op voor een kmo. Maar er is ook goed nieuws: je kan je ertegen verzekeren met een verzekering cyberaanvallen. 

Verzekering: voorbeeldje van een schadedossier

Een ransomware-aanval versleutelde het volledige informaticasysteem van een restaurant, waardoor zelfs de fysieke kassa’s werden aangetast en transacties onmogelijk werden.

Uiteindelijk  betaalde de cyberverzekeraar het losgeld om de systemen van het restaurant te herstellen, evenals de IT-kosten voor de decodering en het exploitatieverlies. Kostprijs 29.000 euro. 

Verzekering cyberaanval ook voor mijn bedrijf van toepassing?

Toch rijzen bij velen de vraag of een cyberverzekering wel voor hun bedrijf van toepassing is?

Veel bedrijven beschouwen zichzelf niet als ‘online’ en denken daarom dat ze geen cyberverzekering nodig hebben. Niettemin blijkt dat omzeggens alle bedrijven (94% om precies te zijn) online diensten gebruiken: het verzenden van e-mails, gebruik van bankdiensten, online opzoekingen door de medewerkers… met andere woorden, iedereen is blootgesteld aan cyberrisico’s.

Veel online criminaliteit is niet specifiek gericht op een bepaald bedrijf of sector. Hackers gebruiken tools om op internet te zoeken naar kwetsbare systemen, ongeacht het slachtoffer dat erachter zit. Hackers zijn dikwijls al maanden bezig om in te breken in het systeem zonder dat  het slachtoffer en zijn omgeving (ook IT-specialisten) er zich bewust van zijn.  

Daarenboven zijn menselijke fouten één van de grootste oorzaken van een cyberaanval. Volgens een studie van  Willis Towers Watson enkele jaren geleden blijkt dat menselijke fouten in 90 procent van de gevallen de oorzaak waren van datalekclaims binnen organisaties. Cyberaanvallen worden in 66 procent van alle gevallen veroorzaakt door nalatigheid en kwaadwilligheid van werknemers.

Dekken de andere bedrijfsverzekeringen cyberaanvallen?

Neen, standaardverzekeringen bieden geen volledige bescherming. Twee voorbeelden:

  • Zo dekt de verzekering beroepsaansprakelijkheid (BA-uitbating) de schade geleden door een klant/derde partij die de kwaliteit van de dienstverlening betwist, maar het dekt geen schade die verband houdt met een cyberaanval op het bedrijf.
  • De verzekering alle risico’s informatica dekt enkel materiële schade en de gevolgen daarvan voor de IT-apparatuur, maar het dekt geen verlies van gegevens, openbaarmaking van gevoelige informatie, enzovoort.

Conclusie: wacht niet tot het te laat is en neem contact op met de specialisten van Finaid.be om een cyberverzekering op maat van je bedrijf af te sluiten.

Bron: Hiscox

Nog vragen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.
Je zal ervan versteld staan wat we voor jou kunnen betekenen.