VAPZ

VAPZ is de bondgenoot
van elke zelfstandige!

Elke zelfstandige of hij nu een vennootschap heeft of niet, kan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. Het is één van de populaire verzekeringen onder zelfstandigen. Waarom?

1.De toegankelijkheid van een VAPZ.  De maximaal jaarlijkse premie voor 2022 was 8,17% (9,40% voor het Sociaal VAPZ) van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar terug (maximum 40.425,64 euro) met een maximum aan premie van 3.302,77 euro (3800,01 euro voor het sociaal VPAZ) per jaar. Je kan als startende zelfstandige een VAPZ afsluiten.  Ons kantoor kan hier voor jou de juiste berekening maken. Een Sociaal VAPZ betaalt  naast een pensioen- en overlijdenskapitaal ook nog een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit uit, alsook de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

2.Het fiscale voordeel van een VAPZ.  Het fiscaal voordeel van het VAPZ hangt af van de marginale belastingvoet. Dat is het tarief dat toegepast wordt op de hoogste schijf van de beroepsinkomsten. Je betaalt ook minder sociale bijdragen omdat  de belastbare basis vermindert met de premie die je voor je verzekering VAPZ betaald hebt.  In totaal kan je daardoor tot 64% van je storting recupereren.

3. VAPZ op eindvervaldag belast op fictieve rente. Het eindkapitaal op de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd wordt belast volgens het principe van de fictieve rente nadat je een RIZIV (3,55%) en solidariteitsbijdrage (van 0 tot 2%) betaald hebt. Dat wil zeggen dat een bepaald percentage  (3,50% à 5% naargelang de leeftijd op het moment van de uitkering ) van het kapitaal wordt belast in de personenbelasting gedurende 10 of 13 jaar. Bij 60 jaar is het bijvoorbeeld 3,5% gedurende 13 jaar, bij 65 jaar 5% gedurende 10 jaar. Als je overlijdt tijdens de periode van 10 jaar of 13 jaar, stopt de verplichting om de fictieve rente aan te geven. Als je overlijdt vóór de uitbetaling van uw pensioenkapitaal, zal de begunstigde eveneens belast worden op basis van een fictieve rente.

4.Combinatie met andere aanvullende pensioenverzekeringen. Als je een zelfstandige in een vennootschap bent en een regelmatige maandelijkse vergoeding ontvangt, kan je in cumul met het VAPZ een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Heb je geen vennootschap, dan kan je een Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ) onderschrijven. Het VAPZ is eveneens te combineren met het pensioensparen die je als particulier afsluit.

5. De vijfde en laatste reden is omdat Finaid.be voor u dit Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen snel in orde kan brengen. Wil je meer info, aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor.

Nog vragen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.
Je zal ervan versteld staan wat we voor jou kunnen betekenen.