Verzekering en de sleutelfiguur van je bedrijf. Wat als hij/zij overlijdt?

Wat als de bedrijfsleider of één van de sleutelfiguren van een bedrijf overlijdt? Wat dan met de lopende contracten omdat het bedrijf wordt stopgezet? Of hoeveel bedragen de kosten om een vervanger van een sleutelfiguur te zoeken? Je kan je ertegen indekken met een keyman-verzekering. Ontdek hieronder de voordelen en/of contacteer de specialisten van Finaid.be.

Wist je dat 15% van de bedrijven failliet gaat als de bedrijfsleider overlijdt? Zelfs een op de drie bedrijven moet dan de activiteit stopzetten. Zo ver wil je het zeker en vast niet laten komen met je levenswerk, waarin je zoveel passie en tijd gestoken hebt. En dan hebben we nog niet gedacht aan heet lot van je medewerkers en de gevolgen voor je klanten.

Een keyman-verzekering is hier de oplossing. Wat zijn hier de belangrijkste kenmerken:

  • De onderneming sluit de verzekering af en betaalt de premies.
  • Deze verzekering kan worden afgesloten in de vorm van een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal of in de vorm van een schuldsaldo verzekering (ter dekking van een lening of meerdere investeringsleningen).
  • De bedrijfsleider of de sleutelfiguur is de verzekerde.
  • Bij overlijden van de bedrijfsleider of de sleutelfiguur wordt een kapitaal uitbetaald aan de onderneming.
  • De onderneming betaalt 4,4% taks op de premies.
  • Deze premies zijn aftrekbaar als beroepskosten in het kader van de Vennootschapsbelastingen.
  • Is er een uitkering, dan wordt die als beroepsinkomsten belast. Deze maakt deel uit van de bedrijfswinst in de vennootschapsbelasting.

Verzekering? Op welk kapitaal?

Dat wordt berekend op het mogelijke omzetverlies bij overlijden, de terugbetaling van investeringskredieten, kosten voor het zoeken van een vervanger…Dat is geen nattevingerwerk en vraagt wat voorbereiding samen met de accountant van het bedrijf.

Voor een 45-jarige niet-roker met een overlijdenskapitaal van 500.000 euro over 20 jaar mag je rekenen op een jaarpremie van om en bij de 2.000 euro. 

Verzekering gewaarborgd inkomen in combinatie met omzetverzekering

Ook een langdurige ziekte of een ongeval van de bedrijfsleider kan grote gevolgen hebben voor de onderneming.  Daarom sluiten veel zelfstandigen een verzekering gewaarborgd inkomen af in combinatie met een omzetverzekering.

Deze omzetverzekering is vooral interessant voor vennootschappen waarvan de zelfstandige bedrijfsleider de enige sleutelfiguur is binnen het bedrijf en die bijvoorbeeld 90 procent van de omzet realiseert. We denken hier vooral aan ‘intellectuele’ beroepen. In dit geval krijgt de vennootschap een bedrag dat het omzetverlies door de afwezigheid van de zaakvoerder compenseert. De uitkeringen van de omzetverzekering worden toegevoegd aan de winst van de vennootschap en zijn dus onderworpen aan de vennootschapsbelasting.  Er is een premietaks van 9,25 procent en de premies zijn aftrekbaar als beroepskosten.

ondernemer en zenscore

Nog vragen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.
Je zal ervan versteld staan wat we voor jou kunnen betekenen.