verzekering gewaarborgd inkomen
Bij ziekte of ongeval kan je financiële zorgen missen als kiespijn. De verzekering gewaarborgd inkomen ontzorgt je.

Successieverzekering

Waarom een  successieverzekering?

Successierechten moeten in principe binnen de zes maanden na een overlijden vereffend worden, wat bij heel wat erfgenamen korzorgen teweeg brengt. Een successieverzekering kan een oplossing zijn voor wie bijvoorbeeld vastgoed erft en de erfbelastingen niet uit eigen zak wil of kan betalen.

Een successieverzekering is een overlijdensverzekering. De verzekering dekt een deel van de geschatte erfbelastingen die een erfgenaam na het overlijden van de erflater moet betalen. In bepaalde situaties is de erfbelasting zo hoog dat de erfgenamen een onroerend goed moeten verkopen om de erfbelasting te kunnen betalen met het risico dat het goed onder de normale waarde verkocht wordt. Naargelang de grootte van de erfenis kan de erfbelasting in rechte lijn oplopen tot 27 procent (in Vlaanderen) of 30 procent (in Brussel en Wallonië). Voor een verre nalatenschap (bijvoorbeeld tussen neven en nichten en mensen die geen familie zijn) liggen die tarieven nog hoger: tot 55 procent in het Vlaams Gewest en tot 80 procent in het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.  

In dit geval sluit de erfgenaam een polis af op het hoofd van de erflater. Want wanneer een de polis afgesloten wordt op naam van de erflater, zijn op de uitkering erfbeplantingen verschuldigd. De verzekeringsnemer kiest een kapitaal. De premie wordt bepaald door de grootte van het overlijdenskapitaal en de leeftijd van de erflater. In elk geval zal de premie maar een peulschil zijn in vergelijking met de erfbelastingen die in sommige gevallen moeten betaald worden.

Beleggingsverzekering

2 voorbeelden

Je erft van je moeder
Je erft bijvoorbeeld van je moeder, die 80 jaar geworden is ,een vermogen van 500.000 euro. Deze erfenis bestaat voor 300.000 euro uit onroerende, en voor 200.000 euro uit roerende goederen. In Vlaanderen kost het je 47.268 euro erfbelastingen (schatting), in het Brusselse gewest kost het je 76.790 successierechten (schatting). Stel dat men destijds aan vermogensplanning gedaan had toen je moeder 50 jaar was, dan had je ongeveer 200 euro per jaar (voor Vlaanderen) of 300 euro (Brussels Gewest) voor een overlijdensverzekering moeten betalen. Over 30 jaar betekent dit 6.000 euro of 9.000 euro. Als je dit vergelijkt met 47.268 euro erfbelastingen (Vlaanderen) of 76.790 successierechten (Brussels Gewest). In dit geval sluit diegene die de erfenis zal ontvangen een overlijdensverzekering af met de moeder als verzekerde.

Je erft van je oom
Wanneer je een ‘ver’ familielid bent van de overledene, swingen de erfbelastingen of successierechten uit de pan.
Stel dat je samen met je neef een roerend vermogen van 500.000 euro van je oom (83 jaar) erft.  Jullie krijgen elk 250.000 euro. De erfbelasting wordt berekend op de som van de erfenissen, in dit geval 500.000 euro. Dat betekent dat de verschuldigde erfbelasting in Vlaanderen 228.750 euro bedraagt voor beiden of 114.375 euro elk (schatting). In het Brusselse Gewest bedragen de successierechten 315.000 euro voor beiden of 157.500 euro elk.
Stel dat de oom, die geen rechtstreekse erfgenamen heeft, aan financiële planning gedaan had en jullie op zijn 50e aangeraden had om een overlijdensverzekering te onderschrijven met hem als verzekerde, dan had elke neef in Vlaanderen om en bij de 600 euro jaarpremie betaald. Gedurende 33 jaar bedraagt dit 19.800 euro. Als je dit vergelijkt met 114.375 euro. In het Brusselse Gewest zou de premie om en bij de 800 euro bedragen. Gedurende 33 jaar bedraagt dit 26.400 euro. Als je dit vergelijkt met 157.500 euro.

pensioen en belastingen

Zo’n succesverzekering sluit je voor een bepaalde periode af  (tot wanneer de kinderen bijvoorbeeld het huis verlaten of tot pensioengerechtigde leeftijd).  Overlijdt de erflater voor de  einddatum dan wordt er een kapitaal uitbetaald aan de begunstigde. Zo’n verzekering kan ook zonder einddatum afgesloten worden.

Weet je hoeveel erfbelastingen je erfgenamen zullen betalen na je overlijden? De erfenissimulator op www.wikifin.be rekent dit voor jou uit. Je moet gewoon de verschillende stappen van het programma volgen en online rekent de erfenissimulator uit hoeveel erfbelastingen zullen moeten betaald worden. Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor voor de successieverzekering.